Browse All

1949?
[Women employees--Michigan--
Two women working on factory …
Kalamazoo; Michigan